עיקרון יסוד

Enterprise Enterprise עקרונות ארגוניים
● מצוינות ● אשראי ראשון
● מעדכן ● שירות עליון
● יוצר ● מוביל טכנולוגי
● חדשנות ● משכון איכותי
ניהול משימה ארגונית
● כוח אדם כבירה בסיסית ● תשפר מהטוב ביותר
● עשו עסקים משגשגים על ידי מדע וטכנולוגיה ● צור מוצרים חדשים בדרגה
● ניהול סטנדרטי מושלם ● זכו בהצלחה יד ביד עם הלקוחות